2017./2018.m.g.

Skolēniem, kuri iegūst godalgotas vietas Zemgales reģionālajā ZPD konferencē, LLU var piedāvāt iespēju ārpus konkursa studēt budžeta grupā šajā augstskolā.

RTU tēmu piedāvājums un konkurss

Datumi Pasākumi
16.10.2017. Tēmu izvēle
21.12.2017. Priekšaizstāvēšana
8.-9.02.2018. Izstrādes individuālā darba dienas. Pedagogi sagatavo konsultāciju grafiku.
12.klasēm notiek stundas.
12.02.2018 Iesniegšana recenzentiem
14.02.2018. Ēnu diena. Stundas notiek.
15.02.2018. Aizstāvēšana pa sekcijām/jomām:
  • pl.8:30 – 11:30   7.-9.klasēm (a,b klases)
  • no pl.12.00   10.-11.klasēm
  • 12.klasēm stundas līdz pl.12.00
16.02.2018.
  • pl.12.00 skolas zinātniskā konference (10.-12.kl.)
  • pl.12.20 PD aizstāvēšana (5.m1; 5.m2; 7.m; 8.m; 9.m)
23.02.2018 Uz Zemgales reģionālo konferenci izvirzīto darbu un prezentāciju iesniegšana un reģistrēšana ZRKAC
23.03.2018 9.Zemgales reģionālā ZPD konference

Noteikumi, paraugi

ZPD izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi

Pētniecisko darbu izstrādes noteikumi sākumskolā

Pētnieciskā darba pieteikums (.docx)