Plānotā sadarbība 2017./2018.m.g.

Datums Pasākums Norises vieta
24.08.2017. pl.18.00 1.klašu vecāku sapulce klašu telpās
29.08.2017. pl.18.00 5.klašu vecāku sapulce
7. un 10.klašu vecāku sapulce
5.m1 - 232.kab., 5.m2 - 126.kab.
skolas aktu zālē
01.09.2017. pl.10.00 Zinību diena skolas priekšā