Plānotā sadarbība 2018./2019.m.g.

Datums Pasākums Norises vieta
01.11.2018.
no pl. 16.00 - 19.00
Vecāku pēcpusdiena klašu telpās
22.11.2018. Atvērto durvju diena nākamajiem pirmklasniekiem klašu telpās
13.12.2018. Vecāku sapulce kopā ar 9.un 12.klases skolēniem "Valsts pārbaudes darbu norises kārtība. Informācija par vispārējās vidējās izglītības programmu piedāvājumu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" aktu zāle
21.03.2019.
no pl. 16.00 - 19.00
Vecāku pēcpusdiena klašu telpās