Mācību grāmatu izsniegšana 2017./2018. m.g.
datums laiks klases
21.aug 9.00-11.30 2.a, 2.m2
12.00 - 14.00 2.m1
   
22.aug 9.00-11.30 3a, 3m
12.00 - 14.00 4.a, 4m
   
23.aug 9.00-11.30 5.m1, 5.m2
12.00 -14.00 7.klases
   
24.aug 9.00-11.30 8.klases
12.00 - 14.00
 
25.aug 9.00-11.30 9.klases
12.00 - 14.00
 
28.aug 9.00-11.30 10..klase
12.00 - 14.00
 
30.aug. 9.00-11.30 11.-12.klases
12.00 - 14.00
 
 1.klases grāmatas saņem 1. septembrī 
24.augustā no 16.30 - 18.00