Fakultatīvo, individuālo nodarbību un interešu izglītības grafiks
2017./2018. mācību gada 2.semestrī.

Fakultatīvā/
indiv. nodarbība

Klase

Skolotājs

Telpa

Diena

Mācību stunda

 

Fakultatīvās nodarbības

 

Latviešu valoda

9 a

J.Mackēviča

211.

Pirmdiena

0.

 

Latviešu valoda

9 b
9 m

I.Plivča

128.

Trešdiena
Ceturtdiena

0.
0.

 

Angļu valoda

9 m

A.Amstere-Zelgalve

113.

Pirmdiena

8.

 

Angļu valoda

9 a
9 b
9 m

Ie. Cauna

212.

Pirmdiena
Pirmdiena
Ceturtdiena

8.
9.
8.

 

Bioloģija

9 a

I.Stūrāne

322.

Otrdiena

8.

 

Vācu valoda

9 b, 9 m

M. Gāle

303.

Piektdiena

0.

 

Vēsture

9 a, 9 b
9 m

V.Pirvica

214.

Ceturtdiena
Trešdiena

8.
8.

 

Krievu valoda

9 a

R.Petrova

310.

Trešdiena

8.

 

Krievu valoda

9 m

S.Anševica

112.

Pirmdiena

8.

RokdarbiZirneklītis”)

1-3.kl.

Z. Jevsina

224.

Piektdiena

6.

 

Uzturmācība

5.kl.

L.Stepena

23.

Piektdiena

7.,8.

Teātra studija

3.kl.
4.kl.

A.Treija

Aktu zāle

Pirmdiena

6.
7.

Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU)

7-12. kl.

I.Bahmanis

326.

Otrdiena

9.,10.

Kodu laboratorija

1 m1

E.Kupčs

326.

Piektdiena

6.

Spēļu programmēšana

2 m1

326.

Ceturtdiena

7.

Spēļu programmēšana

2 m2

326.

Piektdiena

5.

3 D projektēšana

1 m1
1. gr.(pāra nedeļā)

E.Kupčs

326.

Trešdiena

6.

1 m1
2. gr.(nepāra nedēļā)

326.

Trešdiena

6.

1 m2
1.gr.(pāra nedeļā)

326.

Trešdiena

5.

1 m2
2.gr.(nepāra nedēļā)

326.

Trešdiena

5.

2 m1
1.gr.(pāra nedēļā)

326.

Piektdiena

7.

2 m1
2.gr.(nepāra nedēļā)

326.

Piektdiena

7.

2 m2
1.gr.(pāra nedēļā)

326.

Pirmdiena

7.

2 m2
2.gr.(nepāra nedēļā)

326.

Pirmdiena

7.

3 m

326.

Otrdiena

6.

4 m

326.

Pirmdiena

8.

Kodu laboratorija

1 m 2

K.Antonevičs

316.

Otrdiena

6.

3 D projektēšana

4 m

K.Antonevičs

316.

Ceturtdiena

6.

 

5 m1

316.

Trešdiena

6.

 

5 m2

316.

Ceturtdiena

7.

 

7 – 9 kl.

316.

Piektdiena

7.

 

Spēļu programmēšana

3 m

E.Kupčs

326

Ceturtdiena

8.

 

Datorika

4 m, 4a

I.Bauska

316.

Pirmdiena

6.

Robotika

2 m2

I.Bauska

318.

Otrdiena

6.

 

2 a

318.

Ceturtdiena

7.

 

2 m1

318.

Trešdiena

6.

 

Robotika

1 m1

E.Kupčs

318.

Pirmdiena

6.

 

1 m2

318.

Ceturtdiena

6.

 

3 a

318.

Otrdiena

7.

 

3 m

318.

Trešdiena

7.

 

4 a, 4 m

318.

Otrdiena

8.

 

5 m1, 5 m2

318.

Trešdiena

8.

 

Netradicionālā matemātika

2 m1

A.Dunce

125.

Trešdiena

6.

 

4 m

125.

Trešdiena

7.

5 m1

125.

Pirmdiena

7.

1m1

Ie. Dovāne

103.

Otrdiena

6.

 

2 m2

115.

Ceturtdiena

6.

 

1 m2

232.

Pirmdiena

6.

 

5 m2

125.

Pirmdiena

7.

 

3 m

212.

Trešdiena

6.

 

Netradicionālā matemātika

8 m, 9m

Dz. Ozola

114.

Pirmdiena

7.,8.

 

Netradicionālā matemātika

7 m

Dz.Kancēviča

313.

Trešdiena

0.

 

Matemātika

9 a

M.Eizengrauds

113.

Trešdiena

8.

 

9 m

Dz. Ozola

114.

Ceturtdiena

8.

9 b

L.Medaine

115.

Trešdiena

8.

Mūzika (ansamblis)

5 -9 kl.

A.Damlica-Ķere

120.
120.

Pirmdiena,
Trešdiena

8.,9.
8.,9.

Sporto visa klase

5 m2

S.Lorence

Sporta zāle

Otrdiena,
Trešdiena

7.
7.

Sporto visa klase (peldētapmācība)

5 m2

A.Ozoliņa

Baseins

Piektdiena

1.

Sporto visa klase
(peldētapmācība)

5 m2

A.Paegle

Baseins

Piektdiena

1.

Volejbols

9 -12 kl.

Z. Auziņa

Sporta zāle

Otrdiena

8.,9.

Kustību un dejas pamati

3-4 kl.
3-4 kl.

S. Kuriga

aktu zāle

Pirmdiena
Piektdiena

6.,7.
6.,7.

Individuālās nodarbības

Iekārtu datorprojektēšanas pamati

10 i

O.Vronskis

318.

Piektdiena

8.,9.

Latviešu valoda

12 i

V. Hermane

315.

Trešdiena

0.

Fizika

12 i

A.Lukjančikovs

228.

Piektdiena

8.

Angļu valoda

12. a

I. Liepa

328.

Otrdiena

8.

Angļu valoda

12.i

S. Živjuka

305.

Ceturtdiena

8.

Krievu valoda

12 a

S.Anševica

112.

Piektdiena

0.

Krievu valoda

12 i

T. Šembela

315.

Ceturtdiena

0.

Vācu valoda

12 a, 12 i

M. Gāle

303.

Trešdiena

0.

Matemātika

12 a

Dz.Kancēviča

313.

Ceturtdiena

0.

Matemātika

12 i

A. Dunce

125.

Otrdiena

8.

Latvijas un pasaules vēsture

12 a

J. Ķusis

314.

Otrdiena

0.

Interešu izglītība

 

Vizuālās mākslas studija

1-4 kl.

V. Erdmane

204.

Trešdiena

6.,7.,8.,9

 

Vizuālās mākslas studija

5-12 kl

S. Rēdmane

211.

Piektdiena

8.,9.

 

Dzīvesziņas pulciņš

1-4 kl.

V.Maido

301.

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena

8.,9.
8.,9.
8.,9.,10.

 

Teātra studija

5        kl.

A.Treija

Aktu zāle

Otrdiena

7.,8.

 

10-12 kl.

Aktu zāle

Trešdiena

8.,9.,10.

 

7-9 kl.
10-12 kl

Aktu zāle

Piektdiena

8.,9.10.
11.,12.

 

Kustību un dejas pamati

1-2 kl.

S. Kuriga

Aktu zāle

Trešdiena

6.,7.

 

Sākumskolas koris

1-4. kl.

A.Damlica-Ķere

120.

Otrdiena
Trešdiena

6.,7.
6.,7.

 

Futbols

Z.Auziņa

Sporta zāle

Piektdiena

8.,9.

 

Florbols

 7-12 kl.

S. Lorence

Sporta zāle

Pirmdiena

8.,9.

 

Sporta spēļu pamati

1m1
1m2
3a
3m

S. Lorence

Sporta zāle

Pirmdiena
Piektdiena
Ceturtdiena
Ceturtdiena

5.
5.
6.
8.

 

Sporta spēļu pamati

2 a

I. Rutka

Sporta zāle

Pirmdiena

6.

 

2 m1, 2 m2

Otrdiena

6.

 

4-5 kl.

Otrdiena

8.

 

CNC manuālā programmēšana/

Metināšana

10. kl.
11. kl.

12. kl.

M. Erntsons

Mašīn-būve

Otrdiena
Trešdiena

Ceturtdiena

15.00
15.00

15.00

 

Robotika

7-12 kl.

I.Bahmanis

326.

Ceturtdiena

8.,9.,10.,11.

Kokapstrāde

5-12 kl.

25.

Pirmdiena

8.,9.

Psihoģija pamatskolai

7-9 kl.

L.Soldatenoka

122.

Pirmdiena
Trešdiena

8.
8.,9.

 

Jauno žurnālistu pulciņš

9-12 kl.

V.Hermane

315.

Pirmdiena
Ceturtdiena

8.,9.
8.,9.