Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darba plāns 2018. gada oktobrim

 

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbild

Oktobris

 

Dabas zinātņu MK mēnesis

Pedagogi, izglītojamie

 

V.Grunte

1. - 5.

 

Erasmus+ projekta “STEM through 21st Century Skills" mobilitāte skolā (veltīta inženierzinātnēm).

Igaunijas, Dānijas, Islandes un JTV komandas. Skolotāji: I.Blumberga, K.Antonevičs, I.Bahmanis

Skola, 126.kab.

I.Blumberga

1.

10.50

12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-8.kl.

9.-12.kl

231.kab.

I.Radčenko

3.

8.30-13.00

Lekcija-nodarbība “Kiberhuligānisms”

5.-7.kl

 

I.Radčenko

3.

13.00-15.30

“Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” debates “Mana balss Latvijā”

10.-12.kl.

(40 skolēni)

Jelgavas Tehnikums

I.Radčenko

3.

18.00

Skolas padomes sēde

Skolas padome

 

V.Maido

5.

 

Skolotāju dienas svinības

Skolotāji, pašpārvalde

Aktu zāle

A.Treija

8.

8.30-12.00

“Erasmus+”Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Open Eyes” praktiskās nodarbības

10.-12.kl.

Aktu zāle,

314.kab.

I.Radčenko

8.

10.50

12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-8.kl.

9.-12.kl

231.kab.

I.Radčenko

9.

8.00

Informatīvā sanāksme

Pedagogi

Aktu zāle

V.Maido

9.

8.30

JPPP lekcija “Pienākumi, tiesības un atbildība"

7.a, 7.b, 7.m1, 7.m2

Aktu zāle

I.Pirvics

2.

8.30

Karjeras nedēļa

Lekcija “Mācies būvniecību”

10,11,12 klases

Aktu zālē

Z.Valtere

8

10.00

Karjeras nedēļa

Lekcija “iepazīsti vecāku profesijas”

5,6 klases

Aktu zālē

Z.Valtere

9.

8.30 dienas garumā

Karjeras nedēļa

radošās darbnīcas “Es protu”"

1,2,3,4 klases

Klasēs, foajē , pie klasēm gaitenī izgatavoto lietu izstāde

Z.Valtere

10.

10.00

Karjeras nedēļa

Lekcija “Manas karjeras veiksmes stāsts”

 8,9. klases

Aktu zāle

Z.Valtere

11.

 

Karjeras nedēļa

Izstādes izvērtēšana ” produktu nominēšana ražošanai “

10,12 klases

Aktu zālē

Z.Valtere

11.

14.40

Atbalsta komandas sanāksme

Atbalsta personāls, klašu audzinātāji

123.kab.

B.Balode Lukjanska

12.

 

“Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” pasākums “Dzīva atmiņa - dzīva tauta”

9.kl.

Amatniecības centrs “Līve”,Kārļa Ulmaņa piemiņas muzējs “Pikšas”

I.Radčenko

12.

10.00 un 11.00

Karjeras nedēļa

A/S PET BALTIJA apmeklējums

8.a,8.b klases

 ekskursija

Z. Valtere, V. Erdmane, Inārs  Pirvics

15.

10.50

12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-8.kl.

9.-12.kl

231.kab.

I.Radčenko

16

7.45

MP sanāksme

MK vadītāji

123.kab.

B.Balode Lukjanska

16.

8.30

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta kandidātu debates

10.-12.kl.

Aktu zāle

I.Radčenko

16.-23.

 

MK sanāksmes

pedagogi

Dažādi

B.Balode Lukjanska, MK vadītāji

18.

8.30- visu mācību stundu garumā

Karjeras nedēļa

Darba pasaules iepazīšana

Animāciju darbnīca, lekcija

5,6 klases

Aktu zāle

Z. Valtere

18.

8.30-13.00

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

10.-12.kl

Skolas darbinieki

231.kab

I.Radčenko

24.- 30.

 

Metodisko sadarbības grupu sanāksmes

Metodiskās sadarbības grupas(MSG)

Dažādi

B.Balode Lukjanska, MSG vadītāji

23.

Eksursijas laikā

Informatīvā sanāksme

pedagogi

 

V.Maido

23.

 

Skolotāju ekskursija

pedagogi

Alūksne

I.Radčenko

25.

10.00

Seminārs. Caurviju kompetences.

Lektors Agita Ozoliņa

Metodisko sadarbības grupu vadītāji, interesenti

Tiks precizēts

B.Balode Lukjanska

25.

17.00

Izlikts starpvērtējums.

Pedagogi

 

B.Balode Lukjanska

29.

 

Izsniedz starpvērtējuma liecības

Klašu audzinātāji

 

B.Balode Lukjanska

30.

8.30

Karjeras nedēļa

Swedbankas programma “Dzīvei gatavs”

11.klase

Savā klasē, audzināšanas stundas laikā

Z. Valtere, Ineta Blumberga