Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darba plāns 2019. gada martam

 

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbild

1.- 31.

 

Sporta MK mēnesis

Pedagogi, izglītojamie

JTV

M.Actiņai

4.

10.00

Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss

Dalībnieki pēc pieteikuma

ZRKAC

I.Volgemute

4.

10.50;12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.kl.skolēni

231.kab

I.Radčenko

5.

Pēc grafika

Aerobikas festivāls

1.-12.klase

Sporta zāle

M.Actiņa

6. - 8.

 

Projekts “Skolai 100”

2. - 4.klases skolēni

Skola, muzejs u.c.

Klašu audzinātājas

7.

10.00

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde 4.klasēm

Dalībnieki pēc pieteikuma

ZRKAC

S.Gindra

7.

8.30

Pamatskolas pētniecisko darbu izstrādes diena

5.-9.klašu izglītojamie

Klašu telpas

B.Balode Lukjanska

8.

8.30

Pamatskolas pētniecisko darbu aizstāvēšana

5.-9.klašu izglītojamie

Klašu telpas

B.Balode Lukjanska

8.

10.00

Zemgales reģiona ZPD konference

Pēc uzaicinājuma

LLU

B.Balode Lukjanska

 

11.

10.50;
12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.kl.skolēni

231.kab

I.Radčenko

13.

10.00

Pedagoģiskās padomes sēde - Izglītojamo labvēlīgas uzvedības veidošanas pamati.

Pedagogi

Aktu zāle

I.Radčenko

14.

10.00

Sākumskolas MK un atbalsta komandas sanāksme

Pedagogi, atbalsta personāls

102.kab.

S.Zaremba

14.

15.00

Izliek starpvērtējumu.

Pedagogi

 

B.Balode Lukjanska

18.-22.

 

Talantu nedēļa

1.-4.klašu skolēni

Aktu zāle, 231.kab.

S.Zaremba,

I.Radčenko

18.

 

Izsniedz starpvērtējuma liecības

Pedagogi, izglītojamie

 

Klašu audzinātāji

19.

7.45

MP sanāksme

MP

113.kab

B.Balode Lukjanska

19.

8.30

ZPD aizstāvēšana papildtermiņā

Komisijas

314.; 318.; 330

Pedagogi, izglītojamie

 

19.

9.20 - 10.00

JTV kombinētā olimpiāde matemātikā un sociālajās zinībās 2.klasēm

2.klases skolēni

102.kab.

S.Zaremba

 

20.

11.20 -

12.00,

12.20 - 13.00

Jelgavas Mūzikas vidusskolas

koncerts

 

2. - 4.klases skolēni

Aktu zāle

S.Zaremba

I.Radčenko

21.

15.00; 17.00

Kino vakars

5.-12.kl. skolēni

Aktu zāle

I.Radčenko

skolēnu pašpārvalde

21.

16.00-19.00

 Vecāku pēcpusdiena

Pedagogi, atbalsta personāls

JTV

I.Radčenko

 

22.

 

Talantu parāde

1.-4.kl.skolēni

Aktu zāle

S.Zaremba,I.Radčenko

skolēnu pašpārvalde

25.

10.50;12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.kl.skolēni

231.kab

I.Radčenko

26.

8.00

Informatīvā sanāksme

Pedagogi

Aktu zāle

V.Maido

marts

 

Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana

1.-12.kl. skolēni, pedagogi

 

I.Radčenko