Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darba plāns 2018. gada janvārim

 

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbild

8.,15.,22.29.

8.30;
14.00

Vadības sēdes

Pedagogi

Konferenču zāle

V.Maido

16.,23.,30.

8.00

Informatīvās sanāksmes

Pedagogi

Konferenču zāle

V.Maido

4.

10.00

Pedagoģiskās padomes sēde

Pedagogi

Konferenču zāle

V.Maido

8.

10.50;
12. 00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.klases pārstāvji

231.kab.

Ināra Radčenko

9.

14.40

Mazā pedagoģiskās padomes sēde "Mācību sasniegumu uzlabošana 8.b klasē"

Pedagogi, kas māca 8.b klasē atbalsta personāls

123.kabinets

B.Balode Lukjanska

10.

14.40

Mazā pedagoģiskās padomes sēde "Mācību sasniegumu uzlabošana 8.b klasē"

Pedagogi, kas māca 8.b klasē atbalsta personāls

123.kabinets

B.Balode Lukjanska

11.

10.50

Pārrunas ar 10.i klases izglītojamajiem, kuriem noslēdzot 1.semestri bija divi un vairāk nepietiekami vērtējumi

10.i izglītojamie, 10.i klases audzinātāja, vadības pārstāvis

123.kab.

B.Balode Lukjanska, I.Blumberga

12.

9.00

Vēstures olimpiāde 9. un 12.klasēm

Jelgavas skolu izglītojamie un vēstures pedagogi pēc pieteikuma

315., 314., 313.kab.

V.Pirvica

12.

 

Starpdisciplinārā mācību stunda "Līdz ausīm Jelgavā"

5.-12.kl.

Jelgava

Antra Dunce

15.

10.50;
12. 00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.klases pārstāvji

231.kab.

Ināra Radčenko

17.

14.30

Teātra sporta sadraudzības nodarbība ar Jelgavas Valsts ģimnāziju. Vada improvizācijas aktieris Guntis Trops

JTV un JVĢ teātra sporta dalībnieki

Aktu zāle

Aija Treija

18.

19.00

"Vecāku skola", lekcija - nodarbība "Vai mans bērns ir atkarīgs - kā atpazīt un palīdzēt"

Vecāki, pedagogi

Aktu zāle

Ināra Radčenko,
Ludmila Soldatēnoka

19.

9.20

Skolas skatuves runas konkurss

1.-4. klašu audzēkņi

Aktu zāle

Aija Treija

10.10

5.-9. klašu audzēkņi

19.

Tiks precizēts

Barikāžu aizstāvju atceres ugunskurs

9.-12.klašu audzēkņi,   pedagogi

Skolas iekšpagalms

A.Treija,

I. Radčenko,

V. Pirvica

22.

10.50;
12. 00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.klases pārstāvji

231.kab.

Ināra Radčenko

26.

16.00;
18.00

Kino vakars

5.-12.klašu skolēni

Aktu zāle

Ināra Radčenko

29.

10.50;
12. 00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

5.-12.klases pārstāvji

231.kab.

Ināra Radčenko

Janvārī

 

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Iesaistītie pedagogi un izglītojamie

 

B.Balode Lukjanska