Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darba plāns 2019. gada februārim

 

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbild

1.

12.20

Skolas ZPD konference

Izvirzītie ZPD autori

9.m; 10.a; 10i. Un 11.i

Aktu zāle

B.Balode Lukjanska

1.

13.55

Atklāta stunda vācu valodā:

“Skaitļi mūsu ikdienā”

Maruta Gāle

7.klase

I.Blumberga

4.

9.20

Atklāta stunda vācu valodā:

“Charts-grafiki

Ilze Ivanova

6.m2

I.Blumberga

5.

11.20- 13.00

Banku augstskolas lekcija “Kā mainās darba vide un kādas būs nākotnes profesijas.

10.a.;10.i.,11.i

Aktu zāle

Z.Valtere

6.

8.30 - 9.10

JTV matemātikas olimpiāde 4.klasēm.

4.klases skolēni

102.kab.

S.Zaremba

12.

 

13.

 

10.00 -13.00

Visas dienas garumā

 

Tikšanās ar Ventspils stikla pūtējiem.

ĒNU DIENA

2. - 3.klases

 

Visi audzēkņi

 

Aktu zāle

 

Ārpus skolas , skolā, vecāku darba vietās.

Z.Valtere

 

Klašu audzinātāji, Z.Valtere

21.

9.20 - 10.00

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā.

3.klases

 

201.kab.,

301.kab.,

302.kab.

S.Zaremba, I.Jēgermane, I.Malojlo,

I.Šmite

26.

 

Starpdisciplinārā stunda “Līdz ausīm Jelgavā”.

JTV skolēni

Skolas telpas

 

27.

9.20 - 10.00

 

 

 

10.10- 10.50

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā.

 

 

 

Latvijas Kultūras koledža- studiju iespējas,profesijas

3.klases

 

 

 

 

11.i.kl. ; 12.i.kl.

 

201.kab.,

301.kab.,

302.kab.

 

Aktu zāle

S.Zaremba, I.Jēgermane, I.Malojlo,

I.Šmite

 

Z.Valtere

 

28.

8.30 - 9.10;

 

11.20 - 12.00

 

Matemātikas konkurss “Zinītis matemātikas pasaulē”.

1.  - 2.klases

skolēni

 

3. - 4. klases skolēni

102.kab.

S.Zaremba

24.02.-
02.03.

 

Erasmus+ dalībnieku vizīte Dānijā

Projekta dalībnieki

 

I.Blumberga