Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas darba plāns 2017. gada septembrim

 

Datums

Laiks

Pasākums

Dalībnieki

Vieta

Atbild

1.

9.00

Zinību diena

1.-4.,7.-12.

Laukums pie skolas ieejas

A.Treija

5.

8.00

Interešu izglītības pedagogu sanāksme

pedagogi

231.kab.

I.Radčenko

9.

10.00

Metāla svētki Jelgavā 2017

interesenti

Pasta sala

K.Antonevičs

11.

9.00

Dzejas nedēļas atklāšana pie skolas

2.-12. klase

Skolas priekšā

A.Treija

11.

8.30

Starpdisciplinārā stunda „Līdz ausīm Jelgavā ”

1.-12. klase

Jelgava

A.Dunce, MK vadītāji, klašu audzinātāji

12.

8.00

Klašu audzinātāju sanāksme

5.-12.klases

231.kab.

I.Radčenko

12.

12.30

"Kaislības ar dzeju" - viesos dzejas autobuss

10.-12. klase

Laukums pie skolas

A.Treija

13.

9.20-14.00

Sarunas ar stāstnieci -
viesos L. Reitere

4., 8., 9. klase

Klašu telpas

A.Treija

14.

14.00

Ziedu nolikšana pie Čakstes pieminekļa

Pedagogi, vadība

Čakstes piemineklis

V. Maido

18.

10.50
12 00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

7.-12.klase

231.kab

I.Radčenko

19.

 

Klašu audzinātāju sanāksme

1.-4.klase

231.kab.

I.Radčenko

20.

11.20

Tikšanās ar rakstnieci Janu Veinbergu

vidusskola

Skolas aktu zāle

A.Treija

18.-22.

 

Iesvētību nedēļa 10. klasei

10.-11. klase

Skola

V.Grunte ,I.Radčenko

20.

15.00

Skolēnu dzejas krājuma "Daba" atvēršana

Konkursa dalībnieki, pedagogi

Jelgavas Amatu vidusskola

V. Maido

21.

13.oo

Iesvētību pasākums "Lediņos"

10.-11. klase

Bērnu un jauniešu centra "Junda" nometne "Lediņi"

V.Grunte, I.Radčenko

25.

10.50
12.00

Skolēnu pašpārvaldes sēde

7.-12.klase

231.kab.

I.Radčenko

26., 27.

8 30- 14.35

Fotografēšanās (Mārītes foto)

Skolas kolektīvs

Aktu zāle, pagalms

I .Radčenko