Skolēnu E-karšu izgatavošanas process SEB bankā

 

 

Fotogrāfija no:

Pieteikšana

Pasūtīšana/Izgatavošana

Jauna karte

Skolas

Skolā

Bankā

Skolas maiņa

Skolas

Skolā

Bankā

Beidzies termiņš

Skolas

Skolā

Bankā

Pazaudēta/bojāta

Var atstāt esošo fotogrāfiju/vai, ja klients vēlas jaunu, tad no skolas

 

Bankā

 

Jauna E-karte vai skolas maiņa:

1.       Skolnieks tiek nofotografēts skolā;

2.       Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;

3.       Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;

4.       Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), un aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam. Skolniekam pašam obligāti uz banku nav jānāk, jo viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.

5.       Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;

6.       Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

E-kartei beidzies/beigsies derīguma termiņš:

1.       Skolnieks tiek nofotografēts skolā;

2.       Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;

3.       Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;

4.       Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam;

5.       Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;

6.       Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

Pazaudēta/bojāta E-karte:

1.       Vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes aizvietošanu skolniekam;

2.       Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;

3.       Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

 

Kontaktinformācija:

SEB banka

Jelgavas filiāle

Akadēmijas iela 3, Jelgava

Darba laiks: Darba dienās no plkst.9-17

Tālr.:63001431 Andris Ofkants-klientu apkalpošanas speciālists

Tālr.:63001421 Vita Gaurača-Jelgavas filiāles vadītāja