Bērnu reģistrācija 1.klasē sāksies martā!

Reģistrācijas sākums: 01.03.2019. plkst. 8.00 skolas aktu zālē

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē personīgi, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:
* personu apliecinošu dokumentu,
* bērna dzimšanas apliecību,
* bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kā arī iesniedz šī dokumenta kopiju,
* aizpilda iesniegumu (aizpildāms skolā vai iepriekš izdrukājot).

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē elektroniski,
(ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūta uz elektroniskā pasta adresi pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
* iesniegumu (lejupielādēt te),
* bērna dzimšanas apliecības kopiju,
* bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kopiju.
Elektroniski saņemto iesniegumu reģistrē tikai tad, ja ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti!
Elektroniski dokumentus drīkst nosūtīt tikai 01.03.2019. sākot no plkst. 8.00 !!

Piedāvājam:
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111),
* profesionāli orientētā virziena programmu (21014111)
* speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

Ja bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk par noteiktajiem 7 gadiem, likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. (2.un 3.punkts)

Bērnu ar speciālajām vajadzībām Iestādē reģistrē saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši Iestādes īstenotajām izglītības programmām, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. (4.punkts)

Reģistrēšanas NOTEIKUMI pieejami te.

22.02.2019.

Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde

Grāmatu izstāde

No 1.līdz 3.martam Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā kļūs par iedvesmojošu grāmatu pilsētu, kurā tiksies rakstnieki, tulkotāji, izdevēji un lasītāji. Izstādē: grāmatu ekspozīcija, izdevniecību jaunumi, grāmatu atvēršanas svētki, autoru priekšlasījumi, grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām, pasākumi bērniem, attīstošas un izglītojošas spēles, materiāli un idejas radošām nodarbēm.
Vairāk informācijas...

20.02.2019.

Latvijas skolu atvērto datu Hakatons

Hakatons

Līdz 2019. gada 26. februārim dažādu vecuma grupu skolēni un viņu eksperti - skolotāji, vecāki, draugi - tiek aicināti pieņemt 24 dienu izaicinājumu, veidojot komandu un piesakoties Latvijas skolu atvērto datu hakatonam 2019.
Skolu atvērto datu hakatona mērķis ir atklāt skolēniem iespējas, kādas sniedz atvērtie dati. Dalībniekiem būs pieejamas vairāk kā 250 valsts pārvaldes iestāžu datu kopas, kas publicētas atvērto datu portālā. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) datu eksperti skolēniem palīdzēs noteikt atbilstošākos datus uzdevumu izpildei, digitālo rīku pasauli jaunieši apgūs kopā ar mācību centru Datorium.lv un Learn IT mentoriem.
https://lata.org.lv/skolas2019/
https://www.facebook.com/events/2186463234744071/

19.02.2019.

Avīzes janvāra numurs

Avīze

Numurā lasiet:

  • "Es esmu laimīga, studējot to, kas mani aizrauj un interesē" - absolvente Sanita Višņauska
  • Toreiz un tagad - absolventi par mācībām pirms 20 un 30 gadiem
  • Fragments no Agnijas Kozlovas (6.m2) stāsta
  • Par skolēnu attiecībām vidusskolā
  • Viedoklis par spēlfilmu "Bille" - Laura Voliņeca (9.m)
  • Barikāžu laiks

19.02.2019.

Lepojamies un sveicam!

Valsts 60.ķīmijas olimpiādes 2.posmā (pilsēta):

1.vieta - Kristiāns Vinters (9.m). Uzaicināts uz olimpiādes 3.posmu valstī!

3.vieta - Žaklīna Maksimova (10.i)

3.vieta - Arvis Bergs (10.i)

Paldies skolotājai Veronikai Miglānei!

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.
TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

Interesanti!

"Plašāka" māksla

Mini robots ķirurģijai...

Mainot "ietērpus", robots spēj pielāgoties videi...

Bruņu auto, ražots Igaunijā!

Logu stikli: 5cm, masa: 4800kg, durvju svars:250kg, bet tik un tā superauto!

Arhīvs