Bērnu reģistrācija 1.klasē!

Reģistrācijas sākums: 01.03.2019. plkst. 8.00 skolas aktu zālē

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē personīgi, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:
* personu apliecinošu dokumentu,
* bērna dzimšanas apliecību,
* bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kā arī iesniedz šī dokumenta kopiju,
* aizpilda iesniegumu (aizpildāms skolā vai iepriekš izdrukājot).

Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē elektroniski,
(ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) nosūta uz elektroniskā pasta adresi pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
* iesniegumu (lejupielādēt te),
* bērna dzimšanas apliecības kopiju,
* bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks, kopiju.
Elektroniski saņemto iesniegumu reģistrē tikai tad, ja ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti!
Elektroniski dokumentus drīkst nosūtīt tikai 01.03.2019. sākot no plkst. 8.00 !!

Piedāvājam:
* matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111),
* profesionāli orientētā virziena programmu (21014111)
* speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).

Ja bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk par noteiktajiem 7 gadiem, likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu. (2.un 3.punkts)

Bērnu ar speciālajām vajadzībām Iestādē reģistrē saskaņā ar šiem noteikumiem atbilstoši Iestādes īstenotajām izglītības programmām, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. (4.punkts)

Uzņemamo izglītojamo skaits 2019./2020.m.g.:
* 1.klasēs - 112
* 7.klasēs - 87
* 10.klasēs - 58

Reģistrēšanas NOTEIKUMI pieejami te.

21.03.2019.

Jaunieši pret smēķēšanu: uzsaukums piedalīties radošajā konkursā ar balvām!

Lai piedalītos radošo darbu konkursā, līdz 12. aprīlim brīvas izvēles formātā – piemēram, komikss, dzejolis, video, foto, zīmējums u.c. – jāsagatavo frāzes „Paldies, nē! Es labāk izvēlos…” turpinājums kā atbilde vienaudzim, kurš piedāvā uzsmēķēt. Katru pirmdienu no 25.marta līdz 15.aprīlim tiks paziņoti četri aizvadītās nedēļas uzvarētāji. Balvu fonds – nedēļas lielās balvas ir dāvanu kartes 100 EUR vērtībā no „WOLFTRIKE Drifta Halle”, SIA „Biļešu serviss”, alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu centra „The Spot” un tūrisma inventāra veikala „Gandrs”. Katru nedēļu tiks pasniegtas arī veicinošas balvas no kinoteātra „Forum Cinemas”, „Latvijas Pasta”, Rīgas Motormuzeja un Latvijas Dabas muzeja.. Vairāk te...

21.03.2019.

Konkurss "Mani lieliskie vecvecāki"

Jelgavas pilsēta organizē konkursu "Mani lieliskie vecvecāki". Konkursa mērķis ir popularizēt vecvecāku bagāto dzīves pieredzi, nozīmīgas iemaņas un interesantas prasmes, ar ko viņi paši var lepoties un nodot tās nākamajām paaudzēm. Tai skaitā popularizēt sasniegumus dažādās profesijās, sportā, mūzikā, mākslā, mājsaimniecībā u.c., un sekmēt ģimenes tradicionālo vērtību un tradīciju saglabāšanos. Vairāk te...

21.03.2019.

Kino vakars!

Kino vakars

Šovakar! Tepat!! Bezmaksas!!!

20.03.2019.

Absolventu kauss

Absolventu kauss

20.03.2019.

"Ķīnas māksla", 8.a

Ķīnas māksla

20.03.2019.

Lepojamies un sveicam!

Zemgales reģiona 10. ZPD konference:

2.vieta - Rinkulis Rinalds (11.i ). "Apdares plāksnes izveidošana no mazvērtīgas biomasas un siltumizolācijas parametru uzlabošana", inženierzinātņu un tehnoloģiju sekcija. Darbs izvirzīts uz Valsts ZPD konferenci! Darba vadītājs: Andrejs Lukjančikovs.

2.vieta - Didenko Valērija (11.i) "Jauniešu medijpratība Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā", sociālo zinātņu sekcija. Darbs izvirzīts uz Valsts ZPD konferenci! Darba vadītājs: Jānis Ķusis.

3.vieta - Bite Beāte (10.a) "Laimes izjūta jauniešu vidū", sociālo zinātņu sekcija. Darba vadītāja: Ināra Radčenko.

3.vieta - Kaķīte Evelīna (11.i), "Angļu valodas pēcpusdiena 3. klasei ar didaktisko spēļu pielietojumu", sociālo zinātņu sekcija. Darba vadītāja: Ineta Blumberga.

3.vieta - Arvis Bergs (10.i) "Reklāmas ietekme uz produkta izvēli", sociālo zinātņu sekcija. Darba vadītāja: Ilze Skudra.

Arhīvs 2018./2019.m.g.

Arhīvs 2017./2018.m.g.
TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA
"IT / INŽENIERZINĀTNES"
JTV un citu pilsētas skolu skolēniem!

Interesanti!

Kodolreaktora radioaktīvais spīdums

Supertehnika

NASA raķešu platforma, naftas dzēšanas automāts, metro mega urbis ...

"Plašāka" māksla

Arhīvs